KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN - VINACOMIN (04/6/1987 - 04/6/2017)                                                           KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN - VINACOMIN (04/6/1987 - 04/6/2017)


Đăng nhập
Tên
Mật khẩu
Đối tác
Vinacomin
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu
HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2016
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017

 

Chi tiết ->

 

 =======================================

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

 

    108/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016

 

 ===================

  

Download các tài liệu liên quan đến đại hội:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình đại hội

3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016

4. Tờ trình thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

5. Báo cáo tài chính năm 2015

6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

7. Báo cáo đánh giá: hoạt động của Ban Kiểm soát; hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2015; thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

8. Tờ trình đề nghị thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin 

9. Dự thảo Điều lệ và Tổ chức GEOSIMCO 2016

10. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

11. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

12. Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

 

Tài liệu tham khảo: 

  Luật doanh nghiệp 2014 - Luật số 68/2014/QH13

 

 

Hoạt động địa chất
Hoạt động khoáng sản

chuông không dâyChuông điện không dâyChuông báo kháchChuông hìnhxuất khẩu lao động Nhật Bản S3 2015Nhau thai cừu vipnước uống hồng sâm hàn quốcthực phẩm vision

Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin (GEOSIMCO)

173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Copyright © 2010 Geosimco
Designed by Viet Arrow