Đăng nhập
Tên
Mật khẩu
Đối tác
Vinacomin
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Tin nội bộ
Đại hội Cổ đông GEOSIMCO năm 2016 - ngày 06/5/2016

Bắt đầu lúc 8h30 ngày 06/5/2016

Ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động tuyên bố khai mạc đại hội, chào cờ: 

 

 

Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký: 

 

Ông Phạm Văn Trường - Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 

 

Ông Phạm Hải - Kế toán trưởng báo cáo Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Tờ trình thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016

 

Ông Lê Việt Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 

 

Ông Mai Tất Lã - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo về: Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2015; Giám sát các mặt hoạt động, quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2015; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

 

Ông Nguyễn Văn Khoa - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

 

 Các cổ đông có ý kiến thắc mắc, đóng góp và giải đáp của đại diện Tập đoàn TKV, Giám đốc công ty, Chủ tích HĐQT: 

 

 

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

 

Bà Đỗ Thị Hiền - Ban Thư ký - thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và biểu quyết thông qua

 

Tuyên bố, chào cờ bế mạc đại hội

 

 

Tin, ảnh: Trần Bình Định - Văn phòng

Các tin khác :

dong ho thong minh smartwatch dz09 - hop dung com giu nhiet - bo do choi bang go cho be - Giá bán iphone 6 - iphone 6 16gb gold- iphone 6 16gb cũ quốc tế - chuông không dâyChuông điện không dâyChuông báo kháchChuông hình

Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin (GEOSIMCO)

173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Copyright © 2010 Geosimco
Designed by Viet Arrow